“Karriereportalen” er et varemerke for en webbasert løsning levert av Kopano AS. Løsningen benyttes av Kopanos medlemsbedrifter (Tiltaksarrangører) for å administrere og gjennomføre arbeidsmarkedstiltak på oppdrag fra NAV. Kopano AS har ikke tilgang opplysninger som lagres i løsningen. 

Denne personvernerklæringen gjelder for den enkelte Tiltaksarrangør som benytter Karriereportalen og forklarer hvorfor denne samler inn informasjon om deg, hvordan denne informasjonen benyttes og hvordan ditt personvern ivaretas. 

NAV er behandlingsansvarlig for tiltaksarrangørens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det registreres og behandles opplysninger (Personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (Personopplysningsloven § 18 1. ledd). Karriereportalen deler ikke eller bruker ikke personopplysninger til annet formål enn det som er angitt i denne personvernerklæringen.

Om Karriereportalen

Karriereportalen er et nettbasert IT-system som har til formål å sikre at arbeidsmarkedstiltak kan gjennomføres på en trygg og effektiv måte i henhold til NAVs instruksjoner. Karriereportalen benyttes av følgende brukergrupper:

  • Jobbsøkere og arbeidstakere som deltar i et arbeidsrettet tiltak
  • Veiledere som er ansatt hos den virksomheten som gjennomfører tiltaket   
  • Administratorer hos den virksomheten som gjennomfører tiltaket

Sentrale begreper

  • «Personopplysninger» er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, og IP-adresse.
  • «Behandling av personopplysninger» innebærer alle former for håndtering av personopplysninger, som innsamling, analyse, registrering og lagring.
  • «Behandlingsansvarlig» er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som etterspørres. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut fra den gjeldende personopplysningsloven.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, kan du rette denne henvendelsen til personvernansvarlig i Kopano AS eller din veiledere. Alternativt kan du ta kontakt direkte med din veileder hos NAV:

Kopano AS
Elveveien 36A,
3262 Larvik
Telefon: +47 33 16 58 10
Org.nr: 927 712 520
E-post: post@kopano.no  
Personvernansvarlig: Hans-Jørgen Johnsen – hans-jorgen.johnsen@kopano.no

Formålet med personopplysninger

Vi bruker personopplysninger til følgende formål:

a) For å levere tjenestene våre

Når du aksepterer å delta i et arbeidsmarkedstiltak som gjennomføres ved hjelp av Karriereportalen, vil vi innhente de personopplysninger som er nødvendige for å gjennomføre tiltaket, samt tilfredsstille krav til rapportering fra NAV, øvrige myndigheter og vår bransjeforening.
Behandlingsgrunnlaget er Berettiget interesse. 

b) For å utarbeide statistikk

Vi utarbeider anonymisert statistikk etter krav fra NAV. Vi utarbeider ikke statistikk som inneholder personopplysninger for eget bruk. 
Behandlingsgrunnlaget er Berettiget interesse. 

 

Lagringstid

Vi lagrer personopplysningene kun så lenge det tar å oppfylle formålet. Deretter sletter vi alle personopplysninger.

Deling av opplysninger

Tiltaksarrangøren vil ved bruk av Karriereportalen hverken dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere dine personopplysninger utover det som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Det er elektronisk loggføring av alle hendelser på Karriereportalen som muliggjør kontroll av at det kun er personer med tjenstlig behov som har hatt tilgang til dine personopplysninger. Dine data vil kun deles hvis vi er rettslig forpliktet, eller dersom vi får ditt samtykke. Eksempel på det siste punktet er dersom du ønsker at vi skal videresende din CV til mulige arbeidsgivere. 

Oppbevaring

Personopplysningene lagres på dedikert server i Norge. Særlig følsomme personopplysninger lagres kryptert.

Sikring av personopplysninger

Karriereportalen har gode rutiner for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Det benyttes ulike sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger for å hindre uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, implementering av organisatoriske og fysiske tiltak, tilgangsstyring og arkiveringsrutiner, samt rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler vedrørende retten til innsyn, retting og sletting.

Dine rettigheter til innsyn og sletting

Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger Karriereportalen har lagret om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For at vi skal kunne gjennomføre dette må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument.

Informasjonskapsler

Karriereportalen benytter kun 2 teknisk nødvendige informasjonskapsler:

  • For å få publiseringsløsningen til å fungere: Kapselen CorePublishSesssion. Kapselen fjernes fra datamaskinen når du lukker nettleseren.
  • For å identifisere hvilken type enhet og nettleser du bruker: Kapselen Ctdevicecachekey. Kapselen har en varighet på en uke og gjør det mulig for vår nettside å presentere innhold til riktig type enhet (pc, mobil, nettbrett, etc.)

Rett til å klage

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen.
Kontakt Datatilsynet her

Endringer i personvernerklæringen

Når vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom erklæringen regelmessig. Dersom det blir utført større endringer som vesentlig endrer vår personvernpraksis kan vi også varsle deg på andre måter som f.eks. via e-post, på vår nettside eller våre sosiale medier.
 
Sist endret: 24.02.2023