Denne personvernerklæringen gjelder for nettstedet karriereportalen.no og forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Karriereportalen.no er et nettsted som eies av Kopano AS og er inngangsporten til løsningen "Karriereportalen" som er et verktøy som benyttes av Kopanos medlemsbedrifter for å gjennomføre arbeidsmarkedstiltag på vegne av NAV. Denne linken tar deg til personvernerklæring for portalen. 

Kopano AS er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedene våre (Personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (Personopplysningsloven § 18 1. ledd).
Kopano AS deler ikke eller bruker ikke personopplysninger til annet formål enn det som er angitt i denne personvernerklæringen.

Sentrale begreper

  • «Personopplysninger» er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse.
  • «Behandling av personopplysninger» innebærer alle former for håndtering av personopplysninger, som innsamling, analyse, registrering og lagring.
  • «Behandlingsansvarlig» er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som blir etterspurt. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut fra den gjeldende personopplysningsloven.

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:

Kopano AS
Elveveien 36A,
3262 Larvik
Telefon: +47 33 16 58 10
Org.nr: 927 712 520
E-post: post@kopano.no  
Personvernansvarlig: Hans-Jørgen Johnsen – hans-jorgen.johnsen@kopano.no

Formålet med behandling av personopplysninger

Vi bruker personopplysninger til følgende formål:

For å levere tjenestene våre

Når du kontakter oss via mail må du oppgi informasjon som er nødvendig for at vi skal kunne følge deg opp og svare på din henvendelse. Dette er normalt mailadresser, telefonnummer og navn.

Opplysninger som fremkommer i e-postutveksling registreres ikke andre steder enn i mailsystemet. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post

Behandlingsgrunnlag er Berettiget interesse.

Informasjonskapsler

Vi benytter en samtykkeløsning for cookies. Denne sikrer at det ikke settes cookies før du gir ditt samtykke, og om du ikke aksepterer vår bruk av cookies respekterer vi dette. All informasjon om hvilke cookies vi benytter og annen informasjon knyttet til cookies finner du om du trykker på denne linken for å gjenåpne cookiebanneret. Her kan du hele tiden endre ditt samtykke.

Lagringstid

Vi lagrer personopplysningene kun så lenge som nødvendig for å oppfylle formålet. Deretter sletter vi informasjonen.

Deling av opplysninger

Kopano AS hverken deler, selger, overfører eller på annen måte utleverer dine personopplysninger utover det som er beskrevet i personvernerklæringen. Dine data vil kun deles hvis vi er rettslig forpliktet, eller dersom vi får ditt samtykke. 

Sikring av personopplysninger

Kopano AS har gode rutiner for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Vi benytter ulike sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll for å hindre uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, implementering av organisatoriske og fysiske tiltak, tilgangsstyring og arkiveringsrutiner, samt rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler vedrørende retten til innsyn, retting og sletting.

Dine rettigheter til innsyn og sletting

Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for Kontaktinformasjon. For at vi skal kunne gjennomføre dette må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument.

Rett til å klage

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen. 

Kontakt Datatilsynet her

Endringer i personvernerklæringen

Når vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom erklæringen regelmessig. Dersom det blir utført større endringer som vesentlig endrer vår personvernpraksis kan vi også varsle deg på andre måter som f.eks. via e-post, på vår nettside eller våre sosiale medier

Sist endret 27.2.2023