Bente er nylig ferdig med master, og fikk ny jobb i Nordre Follo kommune. Det å begynne på et masterløp etter fylte 60 år er det veldig få som gjør. Og vi ser at jo eldre du er, jo sjeldnere deltar du på formell etter- og videreutdanning. Det betyr ikke at man slutter å lære ting og utvikler seg i jobben. Men de som går på et sånt formelt løp som Bente gjorde, det er det nok flere yngre enn eldre som gjør.

Bentes råd til seniorer:

  • Snakk med arbeidsgiver om å hva som kan gjøres for at du kan orke å jobbe lenger.
  • Grip mulighetene til å få mer kompetanse.
  • Vri litt i eget arbeid så du finner glede i det du holder på med.
  • Bli god på IKT! Seniorer er ikke dårligere enn andre, men de blir mer stigmatisert hvis de kløner.

Les hele saken her..