Noen synes lykke er så spennende at de tar doktorgrad i det. 

– Jeg var nysgjerrig på hvorfor det er slik at vi mennesker kjenner på gode følelser, og hvorfor det er bra for helsa vår med positive opplevelser. Det er en grunn til at det er slik, sier lykkeforsker Lisa Vivoll Straume. 

Hun viser til at hjernen og de grunnleggende følelsene våre ikke har forandret seg stort på ti tusen år.  

– Det gir oss fortsatt gode følelser å være en del av flokken, eller i kontakt med naturen. Noe annet grunnleggende menneskelig er å lære nye ting og tørre å ta utfordringer. Dette har vært viktig for menneskets utvikling, og er fortsatt ekstremt viktig å velge inn for å ha et godt liv, sier Vivoll Straume. 

– Får energi av å hjelpe 


Selv har hun forsket mest på denne «strevsomme lykken» - den vi opplever når vi gjør noe som er krevende, men likevel kjenner drivkraften til å finne ut av det. Da er vi i den såkalte flytsonen, og kjenner at vi fungerer og er i ferd med å få til noe. Den andre typen er «den tilfredse lykken». Den er knyttet til nytelse og velvære, at vi enkelt sagt har det bra, er glade og fornøyde.  

Straume kjenner ofte på den strevsomme lykken i sin egen arbeidshverdag. Lykkeforskerens oppgave er ofte å vise vei, formidle kunnskap og praktiske verktøy for hva folk kan gjøre for å fungere på sitt beste og være lykkelige på jobb.  

– Jeg verdsetter høyt personlig vekst og læring, både hos meg selv og hos andre. En viktig del av jobben min er å veilede andre til å fungere på sitt beste. Når mine krevende spørsmål eller veiledning i mentale verktøy gjør at andre forløser et potensial i seg selv, da kjenner jeg på denne strevsomme lykken. Det å være til nytte er en stor del av meningen med livet for meg. Derfor får jeg også veldig mye energi av å hjelpe folk, sier Vivoll Straume.  

– Hverdagslykken og vår psykiske helse har en sterk sammenheng med hva vi gjør. Derfor kan valget om å gjøre noe påvirke hvordan vi har det. Disse fem om dagen ble utviklet etter en gjennomgang av internasjonal forskning på hva som kjennetegner mennesker som skårer høyt på lykke. Rådene er altså godt dokumentert i forskning. Disse rådene har vært brukt i psykisk helse-kampanjer i mange land, her i Norge i regi av Rådet for psykisk helse, sier Vivoll Straume. Les hele artikkelen her