En innovativ kultur i skolen er viktig for dens tilpasningsevne til samfunnsendringer og for at elever skal klare seg i morgendagens samfunn.

De må klare å holde tritt med den digitale utviklingen, klare seg i fremtidens arbeidsmarked, sørge for en bærekraftig utvikling og klare å tilpasse seg et heterogent, flerkulturelt samfunn.

Innovasjon i offentlig sektor
Den norske regjeringen har nylig erklært at innovasjon i offentlig sektor, deriblant skolen, er en hovedstrategi for å løse utfordringene som samfunnet vil møte i årene framover.

Dette er nedtegnet i Stortingsmelding 30 «En innovativ offentlig sektor», godkjent i Stortinget 04. februar 2021.

Fagfornyelsen er et eksempel på en innovasjon i skolen fordi den innførte nye kompetansemål som krever nye typer undervisning, nytt innhold som for eksempel koding som krever ny opplæring, og tverrfaglige temaer som krever nye typer samarbeid mellom lærere.

Samtidig legger fagfornyelsen økt vekt på bruk av digital teknologi og at elevenes innovasjonsevne fremmes.

Les hele artikkelen skrevet av Gunnhild Nedberg Grønlid her