Hverdagen er full av gjøremål som vi må huske å fullføre i fremtiden. Samtidig er det utrolig lett å glemme de enkleste ting vi har satt oss fore, som å kjøpe tannkrem etter jobb.

Forskere har lenge forsøkt å finne ut hva som gjør at noen personer er bedre til å fullføre fremtidige gjøremål enn andre. Ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet har vi sett nærmere på hva 800 deltakere rapporterte om egen måloppnåelse og seg selv i en stor nettundersøkelse som fremdeles pågår.

Tenk på butikken, ikke bare tannkremen

Et av funnene våre er at personer som ser for seg en bestemt situasjon når de tenker på hva de skal gjøre, mer sannsynlig vil lykkes. For eksempel, dersom målet er å kjøpe mer tannkrem, vil en person som tenker «når jeg er på butikken (bestemt situasjon) skal jeg kjøpe tannkrem» være mer tilbøyelig til å huske og kjøpe tannkrem enn en person som bare tenker «jeg må huske å kjøpe tannkrem».

Ideen er at den bestemte situasjonen kan tjene som en påminnelse om målet og dermed gjør oss mer tilbøyelig til å gjennomføre det. Dette er også i tråd med Peter Gollwitzers forskning på planlegging.

Studien vår peker mot at en spesifikk tankevane bidrar til å forklare hvorfor noen personer har lettere for å lykkes med målene de har satt seg enn andre.

Problemet med selvkontroll

En annen forklaring på måloppnåelse er selvkontroll, som er evnen til å motstå impulser og fristelser til fordel for langsiktige mål. Men denne forklaringen er problematisk av flere grunner. 

Les hele artikkelen skrevet av Ingar Mikkola Kristiansen, på Forskersonen.no