Opplever kvinner og menn at de får de samme mulighetene på arbeidsplassen sin? Føler etniske minoriteter at de behandles likeverdig med andre?

Og hva med ansatte som har en annen seksuell legning enn flertallet?

E24 vil følge med på hvor inkluderende norske arbeidsplasser er og har derfor inngått et samarbeid med Equality Check.

Unike data
Utviklingsredaktør Andreas Fosse i E24 mener samarbeidet vil styrke E24s dekning av det norske arbeidslivet.

– Likestilling og mangfold i arbeidslivet står høyt på agendaen i samfunnsdebatten, og er temaer E24 vil følge tett fremover, sier han.

Med løpende oppdatert statistikk vil det være mulig å følge utviklingen på norske arbeidsplasser på en ny måte.

Les hele srtikkelen på E24 her..