Astero, OsloKollega, iFokus og Arba har gått sammen om å lage en digital karriereportal for jobbsøkere i tiltak. Sammen har de fire selskapene samlet den beste kompetansen, de beste erfaringene i en digital karriereportal som er bemannet syv dager i uken fra ni om morgningen til ni om kvelden.

Her kan jobbsøkere som er i tiltak ta ulike kurs, delta på workshops og få veiledning fra erfarne veiledere dag og kveld alle dager i uken. En perfekt syssel nå i sommerukene?

«Veldig viktige verktøy som har bra oppgaver, og som man vanligvis ikke tenker på er viktig for jobbsøk.»  - Jobbsøker

Portalen legger til rette for at den enkelte jobbsøker kan legge opp et løp mot arbeid eller utdanning som er skreddersydd den enkelte.

Uavhengig om du er i tiltak eller ikke, kan alle som har lyst ta en gratis vip-24 profil, som kan hjelpe deg ta gode valg mot veien til jobb.

Vip-24 er et karriereverktøy der målet er å styrke hver enkelt til å ta gode og selvstendige karrierevalg inn i vurderingen av nye jobbmuligheter. 

Karriereportalen er laget for å møte morgensdagens inkluderingsarbeid til det det beste for den enkelte jobbsøker!

«Siden gir god oversikt over relevante og fullførte aktiviteter noe som er veldig nyttig når man jobber målbevisst - liker spesielt godt at kategoriene under "mine aktiviteter" er arrangert på en strukturert måte.. Den innebygde kalenderen gjør det lettere å dele ukesplan med veileder. Kursene er kortfattet men tar likevel for seg mye relevant informasjon.» - Jobbsøker