Kvalitet i karriereveiledningen er et viktig prosjekt, og Norge har et godt faglig utgangspunkt med det nasjonale kvalitetsrammeverket som er utviklet.

Det er mange grunner til at Norge kan lykkes med at det nasjonale kvalitetsrammeverket og bidra til at befolkningen har tilgang til karriereveiledningstjenester av høy kvalitet.   ​

Kompetanse Norge har et nasjonalt systemansvar for de offentlige tjenestene, og har involvert andre aktører/tjenester i  arbeidet rundt utvikling av kvalitetsrammeverket. Det er derfor en bred vifte av offentlige og private aktører som har nytt godt av det langsiktige arbeidet som nasjonale myndigheter har initiert, og som fageksperter har respondert på i NOU 2016:7.
Det igjen har resultert i aktivitet initiert av ulike departement, som Kompetanse Norge har tatt tak i ved å involvere aktører i ulike sektorer på karriereveiledningsfeltet.  ​

Denne «grasrota» ønsker at kvalitetsrammeverket skal løftes frem, og det tverrsektorielle samarbeidet på karriereveiledningsfeltet skal utvikle seg videre i årene fremover!  ​

Grasrota tar derfor inititativ til Karrierefestivalen, og håper den inspirer!​ 
Grasrota er i denne sammenheng representanter fra offentlige og private aktører på karriereveiledningsfeltet, fra alle sektorer.    ​

Det er bred oppfatning i fagmiljøene i hele Norge at vi selv må ta initiativ og ansvar for at aktiviteter og prosjekter settes i gang. Kvalitetsrammeverket er der, det er opp til fagmiljøene som har bidratt i utviklingen, å ta ansvar for å løfte det videre inn i alle sektorer.

Grasrota kan ikke forvente at Kompetanse Norge eller andre tar ansvaret for oss. Det tverrsektorielle perspektivet vil vi også skal komme til uttrykk gjennom hvordan vi sammen løfter feltet. 

Festivalen streames direkte hver morgen fra 23 - 29 august på Karrierefestivalen sine sider.