Sett en startdato for jobbsøking


For de fleste er det tøft å miste jobben. Inntekten går ned, du mister den daglige kontakten med kolleger, og framtiden kan virke usikker. Unn deg et par dager til å ta inn over deg det som har skjedd. Men det er viktig at du kommer raskt i gang, sett en dato for når du begynner å søke jobber.

Les resten av tipsene her..