I 2019 sto nesten 620 000 personer i alderen 18–66 år utenfor arbeid og utdanning. Det utgjør 18 prosent av alle i aldersgruppen. Det er et mål at flere inkluderes i arbeidslivet og at alle som ønsker det skal kunne delta i samfunnet. 

– Årsakene til utenforskap er sammensatte, og løsningene finnes ofte ikke hos NAV alene. For å inkludere flest mulig må det samarbeides på tvers av sektorene innenfor utdanning, arbeid og helse. Det er spesielt viktig å jobbe målrettet mot dette, spesielt i den tiden vi er i nå, når vi ser hvor skjevt pandemien slår ut, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Meldingen illustrerer den helhetlige politikken som må til for å inkludere flere i arbeids- og samfunnslivet. 

Les hele artikkelen og noen av de mest sentrale tiltakene i meldingen her...