Senter for seniorpolitikk jobber for at flest mulig arbeidstakere skal kunne og ville jobbe lengst mulig. Vi har forskningsmessig belegg for at det er best for alle parter at også seniorer jobber. Det krever iblant at seniorer driver jobbsøk.

Erfaringen er at for seniorer er det vanskeligere å få ny jobb enn for yngre. Det tar lengre tid og krever større innsats for seniorer å få ny arbeidsgiver. 

Les hele artikkelen her.