I denne episoden på podcasten til "Karriereveiledning med Elaine" snakker man om grenser. 

  • Hvorfor er det så vanskelig å sette grenser?
  • Hvordan kan man differensiere på grenser?
  • Hvordan henger grenser og identitet sammen?

Få med deg refleksjoner, spørsmål du kan stille deg selv, + tips og tanker om hvordan komme i gang med å sette grenser og hvordan det henger sammen med vaner.