For å fremme integrering av flyktninger i det norske samfunnet er det viktig å tilrettelegge for at de kommer raskt i arbeid. Det gjøres blant annet ved at flyktninger bosettes i kommuner der det er behov for deres arbeidskompetanse. Manglende oversikt over kommunenes arbeidsmarked skaper utfordringer for Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi), viser ny forskning.