Det er nettopp gjennom våre daglige oppgaver og utfordringer, gjerne i samarbeid med andre at vi lærer og utvikler oss mest.

Senter for seniorpolitikk har bedt fire fremstående eksperter innen personalpolitikk og karriere om å gi seniorene selv noen tips.

De to foregående er karriererådgiverne Mette Manus i Manus Motivasjon sine råd til deg som søker jobb, og Elina B. Bjørck i HR Huset sine åtte råd til deg som søker jobb. Den siste blir Even Bolstad i HR Norge.

Jon Fredrik Alfsen jobber i Impaktor, og har fire råd til fornyelse i den jobben du har:

1. Ha fokus på vekst og utvikling gjennom hele arbeidslivet – du må velge holdning til vekst og læring

Dette budskapet tar utgangspunkt i et positivt menneske- og læringssyn. Alle mennesker kan lære og utvikle seg gjennom hele livet. Det er viktig at du utfordrer dine egne holdninger og tankemønstre når det gjelder læring og utvikling.  Det er ingen grenser for hvor mye du kan lære om du virkelig vil!

2. Bruk tid på å kartlegge egen kompetanse – du kan mer enn du tror!

Felles for 55 + som gruppe er lang livs- og jobberfaring. Det betyr at du har tilegnet deg mye erfaringsbasert kompetanse, kompetanse det kan være vanskelig å sette ord på. Bruk derfor tid til å kartlegge hvor du har din spisskompetanse og hvor du har din breddekompetanse. Det å være bevisst egen kompetanse og kunne formidle denne vil gi deg nye muligheter for utvikling og læring!

3. Vær behov- og bidragsorientert

Innta perspektivet til din leder eller arbeidsgiver og gjør dine egne vurderinger av hva du mener dere har behov for fremover. Sett deg inn virksomhetens strategier og handlingsplaner. Let etter hva du har lyst til å bidra med eller utvikle deg i forhold til, som matcher behovene til arbeidsgiver. Fremstår du som bidragsorientert og konstruktiv er det stor sannsynlighet for at du får gjennomslag.

Les hele artikkelen på Senter for Seniorpolitikk sine sider