La oss si at en bedrift vurderer omorganiseringer. En ung og fersk leder setter energisk i gang. Legger planer, inviterer til møter og forsøker å få de ansatte med på laget.

Men blant disse utmerker en av de eldre arbeidstakerne med tretti års fartstid i bedriften seg med å protestere og bli vanskelig.

Personen ender med å trekke seg mutt tilbake og unngås av alle involverte.

Eller en annen person som nærmer seg 60 års alder. Pensjoneringen nærmer seg og vedkommende virker verken interessert eller egnet for å ta på seg nye arbeidsoppgaver.

Man setter derfor alle nye oppdrag ut til unge og sultne ansatte som setter i gang med stor iver og lar nesten-pensjonisten pusle videre med sine innarbeidede oppgaver.

Les hele artikkelen her..