Vi i Kopano har et klart mål om å være ledende i Norge når det gjelder å hjelpe mennesker ut i jobb og utdanning. En del av strategien vår er å være relevant og tilgjengelig, noe som har vært grunnlaget for at vi nå har inngått et samarbeid med Norges e-sportforbund.

Hvordan kan vi bygge opp et miljø og samarbeide lokalt, samt møte jobbsøkere på en annen måte?

Foto: Signering av kontrakt mellom e-sportforbundet og Kopano

Foto: Signering av samarbeidskontrakt mellom e-sportforbundet. Fra venstre Trond H. Gabrielsen (Kopano), Gulati Himanshu (e-sportforbundet) og Hans-Jørgen Johnsen (Kopano).

I 2022 startet NAV et innovasjonsprosjekt, med fokus på metode og plattform for gruppehåndtering av ungdom. Gjennom denne prosessen fikk vi konkretisert og satt fart på et område vi lenge har vært nysgjerrige på.

Det finnes i dag ca.1.8 millioner gamere i Norge, og hvor det også blant disse er personer som ikke er i jobb eller utdanning, og som kan være vanskelig å nå med tradisjonelle tilbud. Det er disse menneskene vi ønsker å hjelpe – ved å møte de der de er. Så hvordan løser vi det?

Tiden er inne for at bransjen vår tenker annerledes rundt inkludering

Allerede denne uken, skal en gruppe fra Kopano til Hamar for å besøke senteret for e-sport og gaming i Norge. Her skal de blant annet møte Spillskolen, Hamar Game Collective  og VRINN- klyngen. Høgskolen i Innlandet - Spillskolen har et stort miljø med over 300 elever, og vi ser fram til å få gode innspill til hvordan vi skal tenke utviklingen av våre tilbud. Hvordan kan vi bruke digitale plattformer enda bedre? Hvordan kan vi nå unge og voksne gamere på deres egne plattformer?

Gjennom avtalen med Norges e-sportforbund ser vi store muligheter for å bidra til utviklingen av lokale miljøer hvor gaming og inkludering blir to sider av samme sak. Vi jobber i dag med konkrete prosjekter gjennom vår Kopano-partnere i; Kristiansund Varde, Trondheim Prima, Larvik iFokus og Evje SetPro.

Kobler på forskning

Når vi satser på e-sport og gaming i sammenheng med inkludering, er det en viktig del å finne ut av om dette fungere, og hva som gir best resultater? Derfor samarbeider vi med forskningsinstitusjoner fra starten, slik at vi kan få dokumentert hva som vil gi best effekt på læring og skape veien mot mål.

Det er primært Væksthuset Forskningscenter i Danmark som har dette som fokusområde, samtidig som vi ønsker å koble på norske aktører som bl.a. HINN.

Sammen skaper vi et arbeidsliv med plass og muligheter for alle.

Foto: Dag Nordsveen