Rapporten består av fem kapitler, hvor første kapittel beskriver oppdraget og definerer begreper.

Andre kapittel ser på personer som jobber innen IKT-næringer og IKT-yrker og personer med IKT-relaterte utdanninger.

Kapittel tre omtaler mangel på arbeidskraft innen IKT, og beskriver hvordan mange IKT-kandidater samtidig opplever startvansker på arbeidsmarkedet.

Fjerde kapittel tar for seg analyser som foreligger om behovet for IKT-kompetanse på lang sikt, som fremskrivninger og scenarioanalyser.

Siste kapittel gir anbefalinger knyttet til utvikling av kunnskapsgrunnlaget om behovet for IKT-kompetanse i det norske arbeidsmarkedet.

Les hele rapporten på Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse sine sider.