Hør karriereveileder Elaine Bloom sin podcast episode om karrieremål

Elaine er en samfunnsengasjert sosial entreprenør som er opptatt av bidra til tenkning og handling omkring valg av arbeid og utdanning. Særlig er hun opptatt av mangfold, inkludering og bærekraft. Les mer om henne her..