1. Be om lavere rente

Bruk finansportalen.no - her kan du sjekke rentenivået i alle bankene, og sende e-post direkte til egen og andre banker.
 

2. Få en ny verdivurdering på boligen din

Dette kan gjøre at boligen din får en lavere belåningsgrad.
 

3. Sjekk om banken din har trappetrinnslån

Det vil si at høy belåningsgrad gir høyere rente. Bytt til en bank som ikke har det (hvis du har høy belåningsgrad).
 

4. Endre nedbetalingstiden

Har du lån på 20 år, kan du endre til 30 år. Dette gjør lånet dyrere på sikt fordi du skal betale renter i ti år ekstra, men det kan du endre når du kommer i jobb, får høyere lønn og hodet over vann.
 

5. Be om avdragsfrihet

Da betaler du bare rentene. Lånet blir ikke mindre, men det kan være fint i perioder. 
 

6. Be om betalingsutsettelse


Skrevet av Marie Olaussen

Tekst om hvem Marie Olaussen er