Siden 1990-tallet har det stadig kommet flere bildebøker myntet på voksne og som tar opp mer voksne temaer.

– Man tenker kanskje at bildebøker er for småbarn som ikke kan lese selv, men det finnes stadig flere bildebøker som har en bredere målgruppe, sier forsker Åse Kristine Tveit. 

Tegneserier for voksne er ikke noe nytt og Tveit tror bildebøker også er i ferd med å få et tilsvarende fotfeste blant eldre lesere. 

– Først var tegneserier primært for barn, men så utviklet det seg og ble mer mangfoldig. Og det er det samme som har skjedd med bildebøkene. Både når det gjelder tema, det estetiske og alderssegmentet, sier hun. 

Les hele artikkelen skrevet av Pål Arne Kvalnes ved Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM) her...