Hjemmekontor har gått fra å være «gjemmekontor» til å bli en produktiv måte å arbeide på for mange.

– Koronapandemien har gitt mer gjensidig tillit mellom ansatte og arbeidsgivere, mener Torill Eidsheim, leder av Stortingets teknogruppe.

Undersøkelser har vist at produktiviteten ikke sank på hjemmekontoret, men holdt seg stabil og til dels økte. Til tross for hva mange ledere på forhånd kanskje fryktet.

Men hvordan blir det ut over høsten? Kan vi forvente å kunne jobbe mer fleksibelt også fremover?

Les hele artikkelen av skrevet av journalist Anne Lise Stranden hos Forskning.no her