- Det å bistå folk med å få og stå i jobb er noe av det viktigste vi gjør for hverandre og for fellesskapet. Som kompetansebedrift vil vi bruke forskningen til å få enda flere til å lykkes i arbeidslivet. Derfor inngår vi nå et samarbeid med Væksthuset og implementerer en faglig plattform i hele Kopano. Det er særlig metodeutvikling, kunnskap og forskning som Kopano vil dra nytte av i sitt samarbeid med Væksthuset. Det at Væksthusets metodikk springer ut fra forskning, som er utprøvd i praksis, gagner vår faglige plattform i Kopano. Det styrker vårt fundament om å være en ledende kompetansepartner i Norge innenfor arbeidsinkluderingsfeltet, sier Hans-Jørgen Johnsen som er daglig leder i Kopano. 

Prosjektet: «Troen på folks jobbsjanse»

Væksthuset har både et forskningssenter og et kompetansesenter, og arbeider i likhet med Kopano-bedriftene i Norge direkte med jobbsøkere. Dette bygger bro mellom forskning og praksis ved å levere kunnskap til arbeids- og inkluderingsbedrifter, og omsette kompetansen i praksis.

Væksthuset har blant annet hatt Nordens største forskningsprosjekt innenfor arbeidsinkludering som gjelder de som står lengst unna arbeidsmarkedet, kalt "Troen på folks jobbsjanse". Her har de gitt medarbeidere og ledere muligheten til å utforske sin egen måte å jobbe på. På denne måten har de fått innsikt i hvordan medarbeidernes tro på at folk kan lykkes på arbeidsmarkedet har betydning at de faktisk kommer ut i jobb. Forskning viser at det er hele 32% større sjans for at folk får jobb dersom man har tro på jobbsøker. Dersom man bytter veileder underveis i oppfølgingen, reduseres sjansen for å komme ut i jobb med 22% for hvert bytte.  
- Å ha troen på jobbsøkeren er noe vi må skape en kultur rundt. Det krever en organisasjon med modige medarbeidere og ledere som tør å snakke om når og hvorfor man mister troen, slik at man kan hjelpe hverandre til å få den tilbake. En del av denne kulturen handler om å akseptere kompleksiteten i arbeidet. Mange i feltet vil gjerne finne den «lette løsningen», men den finnes ikke. I stedet må vi omfavne kompleksiteten og hjelpe hverandre for å kunne lykkes med de vanskelige løsningene, selv om det er krevende og ambisiøst, sier Søren Vinther Fjærestad som er psykolog og sjefskonsulent i Væksthuset. Han påpeker at det også handler om tro på arbeidsmarkedet. 
- I Kopano har vi høye ambisjoner og et ønske om å skape en slik kultur. Vi ønsker å ha en felles tilnærming og metodikk i vårt arbeid. Samarbeidet med Væksthuset vil gi oss metoder og verktøy som vil oss med å bistå flere mennesker med å lykkes i arbeidslivet, sier Johnsen.

I full gang med opplæring nasjonalt

30 ansatte fra Kopano-bedrifter over hele landet har nå blitt mentorer for den nye faglige plattformen. Disse skal ha faglig ansvar i sin bedrift. – Tilbakemeldingene fra de ansatte har vært veldig bra. Det tydeligste som kommer frem, er tilbakemeldinger på hvilken avgjørende rolle som den enkelte veileder har for at jobbsøkerens skal lykkes med sitt mål. Inspirasjonen, men også ansvarsfølelsen dette medfører, i tillegg til konkrete metoder for å jobbe med dette. Å fokusere på det som forskningen viser har effekt kommer også fram, sier Andreas Berfenstam som er leder for faglig plattform i Kopano og daglig leder i OsloKollega utvikling. Sammen med Vinther Fjærestad, er han i full gang med undervisning slik at jobbveiledere i Kopano fra hele landet skal bli kjent med den mest relevante forskningen på feltet, og lære hvordan de kan jobbe med den i praksis. 

Mener jobbsøkere kan få bedre oppfølging

- Jeg håper, og tror, at spesielt de som trenger mest individuell tilrettelegging og metodisk profesjonalitet vil få bedre hjelp. Mitt inntrykk er at det faglige og metodiske grunnlaget er solid på tvers av Kopano, så vi må fokusere på de jobbsøkerne som trenger noe helt spesielt og lykkes med de som aldri før har opplevd å få den hjelpen de trengte, sier Vinther Fjærestad.
- Bedriftene i Kopano kjennetegnes ved å ha et høyt ambisjonsnivå med et sosialt utgangspunkt - og hele ideen med samarbeidet er å dele kunnskap, metodikk og utvikling med hverandre. Væksthuset jobber med samme utgangspunkt i det danske markedet, så det er et stort potensial for felles læring og innovasjon uten risiko for intern konkurranse. På denne måten bygges partnerskapet mellom Kopano og Væksthuset på samme grunnlag som selve Kopano, sier Vinther Fjærestad om samarbeidet. 


Om Kopano

Tekst om Væksthuset