Ikon som viser vekst Bedre lønn er hovedmotivasjon

Blant oss voksne som har en lyst for mer læring, er det 7 av 10 som nevner bedre lønn som hovedmotivasjon. Rundt halvparten av oss ønsker å ta mer eller ny utdanning for å dokumentere den kompetansen vi allerede besitter, eller for å oppnå en spesifikk karrierevei.

Nærmere 90% av de som er i arbeid oppgir at det er av betydning at utdannelsen ikke fører til dårligere økonomi, og at det er må være mulig å kombinere både jobb og utdanning. Siden 2021 har det blitt viktigere at utdanningen er nettbasert eller basert på samlinger.


Ikoner som viser to personer Unge voksne opplever mer utdanningspress

Er du mellom 26 og 29 år? Da føler du kanskje presset om å velge riktig utdanning ekstra sterkt? Ifølge svar fra undersøkelsen til HK-dir, opplever denne aldersgruppen mer press til å ta mer utdanning enn eldre. Respondentene sa at dette presset kom fra samfunnet, konkurransen i arbeidsmarkedet og fra familie og venner. Her er det viktig å ha noen å snakke med som kan hjelpe deg å finne retningen som passer for deg.


Ikon som illustrerer samarbeid Over 500 karriereveiledere klare for å hjelpe med karrierevalg

Trenger du hjelp til karrierevalg? Kopano har over 500 sertifiserte karriereveiledere som står klare til å hjelpe akkurat deg. Vi er Norges største miljø på karriereveiledning fordelt på våre 35 partnerbedrifter over hele landet. 

Karriereveiledning kan være fint for deg som lurer på hva du skal studere eller hvilken jobb som kan være rett for deg. - Våre karriereveiledere i Kopano hjelper deg med å identifisere dine karrieremål og planlegge veien for å nå dem slik at du kan lykkes i arbeidslivet. Vi tilbyr også en digital løsning hvor du kan svare på noen spørsmål som kan gi deg økt refleksjon rundt egne styrker for selvledelse og livslang læring, sier Kjetil Henrik Kristiansen, fagansvarlig for karriereveiledning i Kopano. 

Klikk her for å opprette din profil.

Ikon som illustrerer Norgeskartet Se hvilken Kopano-partner som holder til i nærheten av deg:

Se hvilke Kopano-partnere som holder til i nærheten av deg:

Agder
Finnmark
Innlandet
Møre og Romsdal
Nordland
Oslo
Rogaland
Telemark
Telemark og Vest-Viken
Troms
Trøndelag
Vest-Viken
Vestfold
Øst-Viken

 

Om undersøkelsen 

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Undersøkelsen er gjennomført digitalt i april og mai 2023. Respondentene er trukket fra Norstat sitt webpanel og er vektet på alder, kjønn og geografi. 1102 respondenter i aldersgruppen 26 til 60 år har svart på undersøkelsen.   

  • Rundt 1 av 3 har startet på en utdanning uten å fullføre 
  • Mer enn 8 av 10 mener korona-pandemien ikke har påvirket synet på å ta utdanning 
  • Nesten 2 av 5 har vurdert å bytte jobb det siste året 
  • 30 prosent syns det er lett å velge riktig utdanning  
  • Rundt 7 av 10 mener internett er en viktig kilde til informasjon om utdanningsmuligheter  

Se hele saken til HK-dir. ved å klikke her.