Jobbsøker skal kunne oppleve å ha full oversikt og at det er lett å ta ansvar over egen læring og utvikling.Aktiviteter og oppgaver tilpasset den enkelte.

  • Webkurs og andre verktøy med nyttige tips i prosessen mot arbeid.
  • Meldingsfunksjon for enkel dialog med sin veileder.
  • Kalender for å ha en god oversikt på gjøremål.

Og mye mer..