Gjennom et samarbeid med The Human Aspect, kan vi stolt presentere en kortfilm som viser effekten og at arbeidsinkludering funker!

Vårt fokus er å skape kunnskap om hva det kan bety for enkeltmennesket, at noen tror på de. Det å ha noen som heier de frem - legger til rette for at de blir sett - skaper muligheter og får den støtten de trenger til å tro på seg selv igjen. 

Sammen skaper ​vi et arbeidsliv med plass og muligheter for alle.